Skip to content

Bombe Helutaite lyrics in Kannada & English | ಬೋಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ – ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್

  bombe helutaite lyrics

  ಬೋಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ಪಾತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರಿಯ ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಡಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

  bombe-helutaite-lyrics

  bombe helutaite lyrics

  Bombe Helutaite lyrics in Kannada

  ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ

  ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ

  ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು
  ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು
  ಆರಾಧಿಸೊ ರಾರಾಧಿಸೊ ರಾಜರತ್ನನು

  ಆಡಿಸಿಯೆ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೆ ನೋಡು
  ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು

  ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ

  ಗುಡಿಸಲೆ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆ ಆಗಲಿ
  ಆಟವೆ ನಿಲ್ಲದು
  ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು

  ಹಿರಿಯರೆ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೆ ಬರಲಿ
  ಬೇಧವೆ ತೋರದು ಎಂದು ಬೇಧ ತೋರದು

  ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ
  ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯ ನಿನದು
  ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ

  ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ
  ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೊ ವಿನಯಿದಿ ಹೀಗೆ

  ನಿನ್ನನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ
  ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ

  ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ

  ತಾನೆ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು
  ನಂದಾ ದೀಪವೇ ಇದು
  ಆಡಿಸುವಾತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು
  ಸಮಯದ ಸೂತ್ರ ಅವನದು

  ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ
  ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ

  ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ
  ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೆ ಉಳಿವುದು ಕೊನೆಗೆ

  ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ
  ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ
  ಈ ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ

  ಆಡಿಸಿಯೆ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೆ ನೋಡು
  ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು

  ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ
  ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ

  Bombe Helutaite lyrics in English

  Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
  Neene Raajakumara

  Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
  Neene Raajakumara

  Hosa Belakondu Hosilige Bandu
  Belagide Maneya Managala Indu
  Aaraadhiso Raaradhiso Raajaratnanu
  Aadisiye Nodu Beelisiye Nodu
  Endu Soladu Sothu Thaleya Baagadu

  Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
  Neene Raajakumara

  Gudisale Aagali Aramane Aagali
  Aatave Nilladhu Endu Aata Nilladu
  Hiriyare Irali Kiriyare Barali
  Bedhave Thoradhu Endu Bedha Thoradhu

  Ella Iddu Enu Illadha Haage Badukiruva
  Aakasha Nodadha Kaiye Ninadhu
  Preethi Hanchiruva

  Jothegiru Neenu Appana Haage
  Hannele Kaayo Vinayadhi Heege
  Ninnanu Padedha Naavu Puneetha
  Baalu Nagu Nagutha

  Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
  Neene Raajakumara

  Thaane Uridhu Manege Belaku
  Koduva Deepavidhu
  Nanda Deepave Idhu
  Aadisuvaathana Karuneya Mele
  Namma Paathravu
  Samayadha Soothra Avanadhu

  Ondu Mutthina Katheya Helithu Ee Bombe
  Aa Katheyallidha Raajanange Neenu Bande
  Yogavu Omme Baruvudhu Namage
  Yogyathe Ondhe Ulivudhu Konege

  Sooryanobba Chandranobba
  Raajanu Obba Ee Raajanu Obba
  Aadisiye Nodu Beelisiye Nodu
  Endu Soladu Sothu Thaleya Baagadu

  Bombe Heluthaithe Matte Heluthaithe
  Neene Raajakumara

  Introduction

  With the lyrics in Kannada alongside, the importance of the monkey cap is relevant news for the general public. Monkey cap songs in Kannada are relatively new and have become quite popular. There are more people now who listen to these songs correctly. Kannada music has wonderful mysteries and remnants of renowned poets in its songs.

  Kannada lyrics’ secrets of music.

  Kannada music originated from our religious background. The mystery of sound, bestowed by God’s grace, is more magnified in Kannada music. Kannada music is popular among users because of its profundity, personality, and religious essence. Mother-child relationship songs were very popular, often watched by hundreds. The lyrics of the songs are amazing as they reflect life experiences and illuminate different occasions. There were many scenarios in which music lovers expressed interest in new songs. Nonetheless, there are also reasons for wrongdoing in the effort to support music. Our people must play their role in enjoying the joy of music with a music that knows no wrongdoing. (Word count: 99)

  ‘Bombe helutaithe hadina bagge ghatanegalu’

  “The events related to the song ‘Bombay Hulutaithe’ have deeply touched the hearts of all Kannada cinema lovers. The song primarily features the discovery of music, and the description of the song is portrayed in delicacy in a theatrical garland. The lyrics of the song are also magnificent. ‘Bombay Hulutaithe’ music has a useful approach. With local words, the song usually fills children’s and general public’s hearts with joy. There is a method of singing that includes all music lovers. Those who listen to the famous song ‘Bombay Hulutaithe’ are filled with joy in the background of Kannada cinema, Karnataka’s hearts are filled with joy.”

  “Discussion about the music video along with the lyrics”

  Songs generally gain popularity in the music market. The same applies to Kannada songs as well. However, no one can say why a song goes viral in the end. But naturally, music introduces something new, and the video usually serves as evidence for the song. People who love the connection that emerges in the lyrics with the melody and the video share it with their friends or family, making it viral. The effort to emphasize the message by adding subtitles to the newly released song can also be a reason. The video of the song usually highlights the background related to its characters. While the song has a conventional style and recent music preferences, one song may fade away. Despite having a harmonious blend of the song’s general color and recent music trends, it may be overshadowed by another song. Among the recent hit songs, the song “Bombe Helutaite” created in Bangalore’s famous dance school is in demand by many children for morning prayers, as mentioned in Hariprasad’s praise statement.

  Editor’s Note

  Editor’s note: It is not only up to the writers to determine how viral songs become and what are the main factors behind it. The possibility for music to become popular and for singers to achieve that lies in the potentiality of reaching a viral status. Despite this, there are enthusiastic people and thousands of individuals who are interested in the field of development. Furthermore, it can be said that if new Kannada lyrics come into contact with the popularity of our people, it has been successful. Regarding Kannada, while no one among us supports it, many people tell high school girls, “How do you understand Kannada, Kannada gives lyrics meaning, doesn’t it?

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Verified by MonsterInsights